Cụ ông Huỳnh Văn Nhi – Tìm người thân – Missing person Mr. Nhi Van Huynh looking for relatives and family

Kính xin quý đồng hương hỗ trợ tìm người thân:

 

Cụ ông Huỳnh Văn Nhi, ngày 26 tháng 2 năm 2018. Khoảng 5g chiều, góc freeway 605 North gần đường Spring exit, cô Debrah đang đón con đi học về thì thấy cụ ông đi lang thang và lạnh. Cô dừng xe lại và đã tặng ông áo ấm, đồng thời gọi cảnh sát. Hiện cảnh sát đã giúp đưa ông về Lakewood Regional Medical Center.
 
Điểm đặc biệt là cô Debrah là người bản xứ, nhưng cô rất lo lắng cho cụ ông và đang tìm mọi cách để tìm người thân cho cụ ông. Cô đã tìm thông tin trên mạng và tìm được Cộng Đồng Việt Nam Nam California. Cô gọi cho chúng tôi và nhờ giúp đỡ. Nay chúng tôi kính xin quý vị tiếp một bàn tay để giúp chúng tôi tìm được thân nhân cho cụ ông. Kính xin chuyển thông báo đến cho quý đồng hương để giúp đỡ trong công việc có ý nghĩa này,
 
Ai biết thông tin xin liên lạc với Khôi qua số điện thoại (714) – 837 -1537.
 
Kính cảm tạ quý vị.
 
 
Dear families and friends of the communities,
 
On Feb 26, around 5 pm, at the 605 North freeway near the Spring freeway entrance, Ms. Debrah while driving her daughter back from school found him. His name is Nhi Van Huynh. She found that he was cold and disoriented. She gave him a jacket and called the police. The police sent him to Lakewood Regional Medical Center for more medical treatment and care. We are looking for his family.
 
Ms. Debrah has tried her best to look for the families of Mr. Huynh’s family. She has gone online and found the Vietnamese Community of Southern California website. Then she contacted us and asked us for help. Now we are joining in her in spreading the information in hope to find the family for this man. We asked for your support and spread the news.
 
If you have any information, please call/text Khôi at (714) 837 – 1537; or email at info@iottce.org.
 
Thank you very much. And God bless you all!

 

Sharing is caring!